Zolvik Gyártó és Kereskedelmi Kft. - Zsírzógomb gyártás, eladás
    Termékeink  |  Rólunk  |  Tevékenységek  |  Vásárlás  |  ÁSZF  |  Elérhetőségek   |  Belépés  |  Nagyker regisztráció

 
Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

 

Üdvözöljük a Zolvik Kft. webáruházában!


A webáruház üzemeltetője (eladó) a Zolvik Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság, rövid nevén Zolvik Kft. Ez nem csupán egy internetes áruház, hanem a közel 20 éve működő Zolvik Kft. áru választékának webes megjelenítése.
Ami az áruházunkban látható, az szinte kivétel nélkül raktárpolcainkon is megtalálható.
Bizalommal fordulhat hozzánk egyéb elérhetőségeinken is, felvetett műszaki problémájára igyekszünk megoldást találni. Ha valamelyik termékünkből nagyobb mennyiségű eseti, vagy rendszeresen visszatérő igénye van, kérjük jelezze felénk, beszerezzük, raktáron tartjuk és a kért ütemezés szerint szállítjuk.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja meg.


Az eladó adatai:

Cím:

8372 Cserszegtomaj, Pajtika utca 49.

Adóigazgatási szám:

12686849-2-20

Cégjegyzékszám:

20-09-065047

Telefonszám:

+36 83/330-034

Mobil:

+36 30/616-4242

Fax:

+36 83/531-031

E-mail:

zolvik@zolvik.hu


A megrendelés tárgya és feltételei:

A megrendelés tárgya a Zolvik Kft. webáruházában található valamennyi termék. Az alkatrészek, készülékek technikai paramétereit a termékhez tartozó konkrét oldalon találja. Bővebb információért valamelyik elérhetőségünkön forduljon hozzánk.
A webáruházban leadott, általunk e-mailben visszaigazolt, továbbá a vevő által e-mailben megerősített rendelést teljesítjük.
A megrendelés egy fizetési kötelezettséggel járó, írásban megkötött elektronikus szerződéskötésnek minősül!
A megerősített megrendeléseket kinyomtatjuk, de nem iktatjuk.
A megrendelt áru átvételét követően a kinyomtatott megrendelést 14 nap után megsemmisítjük.
Webáruházunk az Ön megrendelését és a rendelés során megadott adatokat törlésig tárolja. A vásárlásról kiállított számlát viszont évekre visszamenőleg számlázó programunk a számviteli és az adózási előírásoknak megfelelően megőrzi!
Tévesen megadott adatait, vagy a rendelt mennyiséget a megrendelés elküldése előtt a webáruházunkban leírtak szerint azonnal módosítani tudja az áruházban. Ha problémája adódna, vegye fel velünk a kapcsolatot, készséggel állunk rendelkezésére. Viszont ha a megrendelés elküldése után kíván adatot módosítani, akkor haladéktalanul keressen bennünket, és kérje a közreműködésünket.

Vételár, fizetési mód:

A termék mellett feltüntetett ár nettó vételár, ha a kurzort az árra húzza, megjelenik annak bruttó értéke, amely már tartalmazza az általános forgalmi adót. A számla kiegyenlítéséig minden termék a Zolvik Kft tulajdonát képezi. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget. Az aktuális szállítási költség a
http://zolvik.hu/index.php?tartalom=7 linken található.
A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

 • Magyarország területén: utánvéttel, fizetés a GLS futárnak, számla a csomagban van.
 • Magyarország területén: banki utalással a csomagban található számla alapján.
 • Magyarország területén: személyes átvételkor számla ellenében készpénzzel, vagy késleltetett fizetéssel (banki utalással).
 • Külföldre történő szállítás esetén: kizárólag proforma számla alapján előre utalással.


Szállítási feltételek, határidők:
 

 • Ha a termék raktárunkban megtalálható, akkor a munkanapokon 12:00 óráig leadott rendeléseket a GLS futárszolgálat a következő munkanapon 8 és 17 óra között házhoz szállítja.
 • Ha a termék nincs raktáron, vagy nem a kért mennyiségben áll rendelkezésre, akkor a várható szállítási határidőről még a rendelés leadásának napján telefonon tájékoztatjuk.
 • Az áru feladásáról nem küldünk értesítést, ha az bármely ok miatt a megrendelés napján elmaradna, még aznap ezt is jelezzük telefonon.


Átvételi lehetőségek:

 

 • Személyes átvétel a Zolvik Kft. telephelyén (8372 Cserszegtomaj, Pajtika utca 49).
 • GLS futárszolgálat igénybevételével. Rendeléskor adja meg telefonszámát, hogy a futár kiszállításkor szükség esetén egyeztethessen Önnel.

FIGYELEM!

       Ha a csomagolás, vagy a termék szállítás során megsérült, akkor a
       vevőnek a GLS futárszolgálat futáránál a csomag átvételekor jeleznie
       kell az észlelt káreseményt, és kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenniük
       a futárral közösen. Ezt cégünkhöz el kell juttatnia. Ezután kezdődhet el
       az Ön kártérítése, és a jegyzőkönyv alapján kérhetjük mi is a
       szállítmányozó  cégtől az okozott kár megtérítését.

A vásárló elállási joga:

 • A szerződés nyelve magyar.
 • A fogyasztót elállási vagy felmondási jog illeti meg.
 • Elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható.
 • Elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható.
 • Elállási/felmondási nyilatkozat minta az alábbi linkre kattintva letölthető.
 • A vásárló (magánszemély) elállási szándékát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban közölheti (e-mail, fax, levél stb.).
 • Elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
 • A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.
 • Elállási szándék esetén a terméket mihamarább, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni.
 • Elállás esetén a termék visszajuttatása után cégünk legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a vevő (magánszemély) által kifizetett teljes összeget.
 • Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Elállás esetén a termék visszaküldésének a költsége a vevőt (magánszemély) terheli, kivéve ha a vállalkozás vállalta a költségek viselését.
 • Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
 • Vállalkozásunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
 • Elállási jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az adott terméket megrendelő kérésére szereztük be, vagy egyéb ok miatt a termék a kivétel szabály alá tartozik. Kérjük egyedi megrendeléseiket fokozott körültekintéssel adják le!

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Zolvik Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Zolvik Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Zolvik Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Zolvik Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási igény, kötelező jótállás esetén egy év, mely a termék kézhezvételével kezdődik.
A fogyasztó a termék meghibásodása esetén, a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, mely terméket a Zolvik Kft. kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a termék rendeltetésszerű használatából ered.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 Jogorvoslati lehetőség:

 • Ha a megvásárolt termék minőségével kapcsolatban panaszt szeretne tenni, valamelyik elérhetőségünkön írásban szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot. Igyekszünk sérelmét a kötelezettségünknek megfelelően mihamarább orvosolni.
 • Amennyiben úgy érzi, hogy panaszával kapcsolatban az Ön számára nem megfelelő intézkedést tettünk, békéltető testülethez fordulhat. A Zolvik Kft. aláveti magát a békéltető testületi eljárásnak.

  Békéltető testületek elérhetősége:

  Baranya Megyei Békéltető Testület

  Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

  Telefonszáma: (72) 507-154

  Fax száma: (72) 507-152

  Elnök: Dr. Bodnár József

  E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

  Fax száma: (76) 501-538

  Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület

  Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

  Fax száma: (66) 324-976

  Elnök: Dr. Bagdi László

  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

  Fax száma: (46) 501-099

  Elnök: Dr. Tulipán Péter

  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131

  Fax száma: (1) 488-2186

  Elnök: Dr. Baranovszky György

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület

  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

  Fax száma: (62) 426-149

  Elnök: Dr. Horváth Károly

  E-mail cím: info@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület

  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310

  Fax száma: (22) 510-312

  Elnök: Dr. Vári Kovács József

  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

  Fax száma: (96) 520-218

  Elnök: Horváth László

  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület

  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

  Fax száma: (36) 323-615

  Elnök: Dr. Gordos Csaba

  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610

  Fax száma: (56) 370-005

  Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

  E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010

  Fax száma: (34) 316-259

  Elnök: Dr. Rozsnyói György

  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület

  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860

  Fax száma: (32) 520-862

  Elnök: Dr. Pongó Erik

  E-mail cím: nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
  Telefonszáma: 06-1-269-0703

  Fax száma: 06-1-269-0703

  Elnök: dr. Csanádi Károly

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület

  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000

  Fax száma: (82) 501-046

  Elnök: Dr. Novák Ferenc

  E-mail cím: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

  Fax száma: (42) 420-180

  Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület

  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661

  Fax száma: (74) 411-456

  Elnök: Dr. Gáll Ferenc

  E-mail cím: kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület

  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszáma: (94) 312-356

  Fax száma: (94) 316-936

  Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

  E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület

  Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
  Telefonszáma: (88) 814-111

  Fax száma: (88) 412-150

  Elnök: Dr. Vasvári Csaba

  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület

  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513
  Fax száma: (92) 550-525Elnök: Dr. Molnár Sándor
  E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

  Ha az online vásárlás során probléma merült fel, és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti.
  Online vitarendezéshez
  ODR link.

 

 

 

Webtárhely szolgáltatónk elérhetősége:

AvidaSoft Bt.
2051 Biatorbágy,
Táncsics Mihály utca 13.
Cégjegyzékszám: 13-06-054700
Adószám: 22179698-2-13